Overview

English: The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and extend the use of drone solutions to different applications. This project is a sub-project of three separate research projects comprised in different parts of the country. The aim is to test the environmental impact of drone solutions with the help of pilots. The project will build a pilot and testing environment for drone solutions for companies and researchers in Lapland. FMI seeks the methods to build energy-efficient solutions to the traffic environment weather services by employing drone-based monitoring and measurement systems. Drones are supporting the road weather station monitoring systems by producing monitoring and measurement data from the larger area around the road weather station and between the road weather stations. The target is to develop an automated monitoring system, in which drones operate between and within road weather station in autonomous manner. Furthermore, by employing combined docking and charging stations, drones aim to operate in continuous manner.

Suomeksi: Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa. Ilmatieteen laitos pyrkii löytämään erityisesti arktiseen liikenneympäristöön energiatehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja dronepohjaisen monitoroinnin avulla. Hankkeessa määritellään ne valvontatoiminnot ja -rutiinit joissa autonomisesti toimiva drone voisi avustaa ylläpidollisista toimenpiteissä ja autonomisessa monitoroinnista. Tutkitaan dronen käyttömahdollisuuksia liikenneympäristön monitoroinnissa ja älykkään liikenteen tukena, tarkkana mittausinstrumenttina. Drone toimii Ilmatieteen laitoksen tutkimustiesääasemien tukena niiden ympäristössä, toteuttaa säähavaintomittauksia tiesääaseman vaikutusalueen ulkopuolella, varmentaen havaintonsa tiesääasemahavaintoja vastaan. Dronet operoivat automaattisesti tiesääaseman yhteydessä käyttäen automaattisia telokointiasemia, jotka mahdollistavat toistuvat automaattiset valvontarutiinit tiesääaseman ympärillä sekä myös valvontalennot tiesääasemien välillä.